1 2 3 4 5

Avis’in gelecek dönem yatırım hedeflerini bizimle paylaşır mısınız? Orta ve uzun vadede Avis sektörde nasıl bir yer hedefliyor?

səhifə3/5
tarix02.11.2017
ölçüsü232.68 Kb.

Avis’in gelecek dönem yatırım hedeflerini bizimle paylaşır mısınız? Orta ve uzun vadede Avis sektörde nasıl bir yer hedefliyor?

Görgün Özdemir: Uzun vadeli planımızı yeni yaptık ve bunu Koç Holding’de de ilgili komiteye anlattık. Onu özetlemek gerekirse bizim Otokoç Otomotiv olarak, Avis olarak yakın coğrafyalarda büyüme hedefimiz var. Türkiye’de zaten belli bir büyüklüğe geldik, her sene pazarın üzerinde bir büyüme sağlıyoruz. Artık yakın coğrafyalardan başlayarak yurt dışına yayılma politikamız var. Biz devraldığımızda zaten Azerbaycan vardı, Kuzey Irak ve Kazakistan’la devam ettik. Başka görüştüğümüz bir iki ülke daha var, şimdi isimlerini açıklamam doğru olmaz. Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada lider olma misyonumuz var.

Bu yurt dışı açılımlarıyla birlikte Uzun Vadeli Plan’da sunduğumuz gibi 5 yılın sonunda yurt içi ve yurt dışı araç parkımızı toplam 71 bin araca taşıyacağız.

Araç kiralama işinde önemli olan şeylerden biri de coğrafi yaygınlık. Müşterimiz bir yerden aldığı aracı başka bir yerde rahatlıkla teslim edebilmeli. Beş yıl boyunca her yıl beş yeni ofis açma planımız var. Böylece şu anda 81 olan ofis sayımızı beş yılda 106’ya çıkarmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra tüm havalimanlarında faaliyet gösterme stratejimiz de var.

Artan müşteri taleplerini karşılamak için yeni trendleri takip edip yeni ürünler ortaya koymak istiyoruz. Önümüzdeki yılbaşı itibarıyla Zipcar markasıyla saatlik araç kiralama işine de başlamış olacağız.

En önemli şeylerden biri de araç parkının çeşitliliği… Türkiye’nin en çeşitli ve en geniş araç parkına sahip şirketiyiz. Bunu da fazlasıyla devam ettirmek amacındayız.

AVİS’İN DÖRT ANA HEDEFİ

01

Beş yıl içinde araç parkı 30 binden 71 bine çıkarılacak.

02

Yurt dışı açılımı yakın coğrafyada yeni ülkelerle devam edecek.

03

Her yıl beş yeni ofis açılacak, Avis tüm havalimanlarında bulunacak.

04

Saatlik araç kiralama markası Zipcar yıl sonunda hizmete girecek.

FAKTORİNGDE LİDERLİĞİMİZİN DEVAM ETMESİ EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ”

Faktoring sektöründe kurulan ilk şirketlerden biri olan Yapı Kredi Faktoring, toplam ciro kriterine göre 13 yıldır sektörün değişmez lideri… 2014 yılında bu liderliğin devam etmesinin en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Coşkun Bulak, yıl içerisinde 1.500’e yakın yeni müşteriyle büyümeyi planladıklarını belirtiyor.

Türkiye’de 1990’lı yıllarda ekonomiye dahil olan ve 24 yıllık serüveninde oldukça önemli bir yol kat eden faktoring sektörü bugün büyüklüğü 20.1 milyar TL seviyesine ulaşan bir sektör haline geldi. Sektörün lider ismi Yapı Kredi Faktoring ise 2014 yılında da KOBİ segmentine yoğunlaşarak müşteri sayısını artırmayı planlıyor. Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü M. Coşkun Bulak, hem şirketin hedeflerini hem de Aralık 2012’de hayata geçen 6361 sayılı kanun ve bu kanun doğrultusunda Temmuz 2013’de kurulan ve tüm şirketlerin üyelik mecburiyeti bulunan Finansal Kurumlar Birliği’nin sektöre katkılarını değerlendirdi.

Faktoring Türkiye’nin 1980 yılında açık ekonomiye geçişi sonrasında hayatımıza girdi. Türkiye’de yaklaşık 25 yıllık mazisi olan bu sektörün Türkiye’deki gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’deki geçmişi 1990’lara dayanan faktoring sektörü gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça genç bir sektör. Kurulduğundan bu yana önemli gelişmeler kaydeden bu genç sektör 1990 yılında 100 milyon dolar, 2001 yılında 3.6 milyar dolar, 2007 yılında 26.4 milyar dolar ve 2013 yılında ise 48.2 milyar dolar ciro elde etti.

Bizim için hızlı bir gelişim olsa da 3.1 trilyon dolar olan dünya cirosunun yanında henüz daha küçük bir hacimde olduğumuz aşikar. Aktif büyüklüğü 2013 itibariyle yüzde 23 artışla 20.1 milyar TL seviyesine ulaşan faktoring sektöründe halen 77 şirket bulunuyor. Sektör ilk günden itibaren ihracat faktoringi hizmeti sunmakla birlikte dünyadaki örnekleri gibi işlemlerin yüzde 80’ini yurt içi faktoring oluşturuyor. Sektör genelinde müşteri profili ağırlıklı olarak KOBİ’lerden oluşsa da banka iştiraki olan faktoring şirketleri yerel ve uluslararası büyük kurumsal firmalar da dahil olmak üzere ülkemizdeki her sektör ve segmente hizmet sunuyor. 2006 yılından bu yana BDDK’nın denetim ve gözetiminde faaliyet gösteren faktoring sektörü Aralık 2012’de hayata geçen 6361 sayılı kanun ve bu kanun doğrultusunda Temmuz 2013’de kurulan ve tüm şirketlerin üyelik mecburiyeti bulunan Finansal Kurumlar Birliği ile çok daha kurumsal bir yapıya kavuşmuş durumda.

Sektörün günümüzde sunduğu hizmetleri, hedef kitlesini değerlendirdiğinizde sektörün dünyadaki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu noktada dünyadaki gelişim ile Türkiye’yi kıyaslarsanız neler söylemek istersiniz?

Dünya genelinde toplam faktoring cirosu 3.1 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Bunun yüzde 80’i ülkemizde de olduğu gibi yurt içi faktoring işlemlerinden kaynaklanıyor. Modern anlamda faktoringi çok uzun yıllardır uygulayan Avrupa bu hacmin yüzde 60’ını tek başına gerçekleştiriyor. Avrupa’dan sonraki en büyük pay ise yüzde 27 ile Asya’nın elinde bulunuyor. Dünyada yıllardır muhabirli ihracat faktoring işlemlerinde üst sıralarda olan Türkiye ise son 3 yıldır Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Gelişmiş ülkelerdeki faktoring sektörlerinin ülke ekonomilerine penetrasyon oranı yüzde 10-12’lerde iken ülkemizde bu oran yüzde 6’lar seviyesinde. Bu da ülkemizde faktoringin önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Faktoring sektörünün dünyaya paralel hizmetler sunmanın yanında müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ülkemize özel çözümler oluşturduğunu söyleyebilirim. Örneğin, dünyanın birçok ülkesinde vadeli alacakların tahsilatında ödeme aracı olarak çek uygulaması bulunmazken Türkiye’de vadeli çekler, faturalı vadeli alacakların tahsilatı amacıyla veya işlemlerin teminatı olarak faktoring hizmetleri içerisinde yerini aldı.

Öte yandan ithalatçılara faktoring uygulaması sayesinde peşin ithalat koşullarında vadeli ithalat ödeme imkânları da sunabiliyoruz. Bu da ithalatçılara önemli bir tasarruf ve rekabet avantajı sağlıyor.

Satıcı ve alıcı firmalara önemli avantajlar sunan tedarikçi finansman modeli ise ülkemizde de önemli talep görüyor. Özellikle çek-senet gibi bir tahsil aracı olmadan satış yapan firmalar bu ürün sayesinde alıcılarından artık erken ödeme talep etmedikleri gibi, olası geç tahsilat durumlarından da olumsuz etkilenmiyorlar. Böylece alıcı firmalar da bu tedarikçileriyle çok yoğun çalışma imkânına kavuşuyorlar.

Büyük kurumsal ve uluslararası firmaların genellikle tercih ettikleri bir başka ürün de Gayrı Kabili Rücu Faktoring dediğimiz ve alacakların tahsilatı garantisini vererek yaptığımız işlemler. Garanti edilen alacaklar vadesi beklenmeden faktoring şirketinden tahsil edilerek bilançodan silineceği için bilanço likitide ve rasyolar bakımından çok daha cazip hale geliyor.

Özellikle Avrupa’nın borç krizinden geçtiği bu dönemde Türkiye’nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kamu maliyesi ve kamu borç stoğu olarak baktığımızda Avrupa ülkelerinden çok daha sağlam bir yapıya sahip olduğumuzu ve Avrupa ülkelerine göre bize etkisinin daha az olacağını söylemek yanlış olmaz. Türkiye kamu borç stoğunun şu an Mastrich kriterinin altında ve yüzde 35 seviyelerine kadar gerilemiş olması da bunu gösteriyor. Öte yandan Avrupa’daki krizin genişlemesi durumunda ihracatımızda bir azalma veya hedeflenen artışların yakalanamaması, bunun yanında finansman kaynaklarının maliyetlerinin artması gibi riskler ile karşılaşabiliriz. Ancak şu an için böyle bir tehdidin gerçekleşeceğini öngörmüyoruz. İhracatçılarımızın uzun zamandan beri Avrupa’nın alternatifi pazarlara yönelmesi uzun vadede bu tür risklerden korunmamızı sağlıyor.

Türkiye’nin uluslararası sermayenin de ilgi odağı olduğu bir dönemde yeni kurulan Finansal Kurumlar Birliği’nin etkinliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu birliğin sektöre sağlayacağı katkılar neler olacak?

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) 6361 sayılı kanun gereği olarak 2013 yılında kuruldu. FKB yönetim kurulunda Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Leasing ve Koç Finans olarak yer alıyoruz. Bünyesinde faktoringden başka leasing ve finansman şirketlerini de barındıran birliğe bu sektörlerde faaliyet gösterecek tüm şirketlerin üye olması zorunlu. Bu nedenle FKB’nin her üç sektörü de tam anlamıyla temsil edecek bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz.

FKB, kurulduğundan bu yana geçen kısa sürede her üç sektörün hem ortak, hem de münferit sorunlarını çözmek ve sektörlerin önünü açabilmek adına kamu kurumları nezdinde önemli çalışmalar yürüttü. Daha önce sektör dernekleri tarafından iyi niyetle yürütülen çalışmaların üzerinde olumlu sonuçlar alınmaya başlandı.

Faktoring özelinde en son gelişme ise yakın zamanda hayata geçirilecek olan Fatura Kayıt Merkezi sayesinde sehven veya kötü niyetle bir alacağın birden fazla faktoring şirketine devir edilmesi riski ortadan kalkmış olacak.

2014 yılında faktoring sektörünün yüzde 15 büyüme hedefi vardı. Siz bu hedefi nasıl değerlendiriyorsunuz? 2014’ün ilk yarısını geride bıraktığımız bu günlerde sektörün hedeflediği büyümenin hangi noktada olduğunu söyler misiniz?

Faktoring sektörü 2014’ün ilk çeyreği itibariyle, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik bir büyüme sağladı. 2013 sonuna göre çalışan sayısında 105 kişi artışla 4.755’e, müşteri sayısında 4.900 artışla 85.600’e ve şube sayısında 12 artışla 331’e ulaşıldı. Geçmiş yıllardan deneyimle ilk üç aylık gelişime bakarak bu yıl hedeflenen yüzde 15 büyümenin yakalanacağını düşünüyoruz.

Faktoring sektörünün müşteriler tarafından tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden başlıca ikisi hızlı ve esnek olmaları. Bankalarla kıyaslandığında çok daha küçük kurumlar olduğumuzdan kendi bünyemizde karar alma mekanizmasını çok hızlı işletip müşterilerimize çok kısa sürelerde yanıtlar verebiliyoruz. Bu da özellikle hayatını günlük yaşayan KOBİ’ler için önemli bir tercih sebebi.

Faktoring şirketleri olarak, bankalar gibi firmaların mali yapısına ve performansına bakmanın yanında yaptığımız işin doğası gereği devir aldığımız tüm faturaları sistemimize kaydederek faturanın borçlusu olan firmaları da yakından takip edebilecek imkâna sahibiz. Bu sayede satıcı ile alıcı arasındaki ticari ilişkiyi çok daha yakından izleyerek müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceden öngörüp çözümler üretebiliyoruz. Tüm bunlar sektörümüzün daha da büyüyebilmesi için sahip olduğu önemli avantajlar.

Sektörün yüzde 15 büyüme hedefi olduğu 2014 yılında 13 yıldır aralıksız sektör lideri olan Yapı Kredi Faktoring 2014 yılından neler bekliyor? Yılın ilk yarısı nasıl geçti ve 2014 yılını nasıl kapatmayı planlıyorsunuz?

Yapı Kredi Faktoring olarak sektörün ilk şirketlerinden biriyiz. Bugün, genel merkez ve İstanbul’daki beş şubemizin yanı sıra Adana, Antalya, Ankara, Bursa ve İzmir’deki şubelerimizdeki toplam 109 kişilik ekibimizle Türkiye genelinde 2.500 civarında aktif müşterimize hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi Faktoring olarak toplam işlem hacmine göre 2001-2013 döneminde aralıksız 13 yıldır sahip olduğumuz sektör liderliğimizi 2014 yılı sonunda da devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu şirket olarak en önemli hedeflerimizden birisi.

Şirket kârlılığımızı daha da artırmak için 2014 yılından itibaren KOBİ segmentinde daha fazla yoğunlaşarak aktif müşteri sayımızda geçen yıllara göre önemli artışlar yaratmaya başladık. Daha fazla müşteriye hizmet vermek için her türlü organizasyon ve alt yapı çalışmalarımızı tamamladık, ihtiyaca göre güncellemeler de yapıyoruz. KOBİ’ler 2014 yılında tüm ülke genelinde Yapı Kredi Faktoring adını daha fazla duymaya başlayacak. Bu sayede yıl içerisinde toplam 1.500’e yakın yeni müşteri kazanmayı hedefliyoruz.

Yapı Kredi’nin kalite ve hizmet anlayışıyla, ihtiyaçlara uygun çözümler üreterek müşteri bağlılığını sağlamaya gayret ediyoruz. Böylece tabana yayılmış sağlıklı büyüme hedefimizi gerçekleştirebiliyoruz. Tüm bunların etkisi ile 2014 yılı sonunda gerek gelir, gerekse sektör liderliğinin devam ettirilmesi hedeflerimizi tutturacağımızı öngörüyoruz. Bu sadece benim değil çalışan tüm arkadaşlarımın ortak hedef ve görüşü.

Faktoring sektörünün uzun yıllardır beklediği yeni yasa çıktı. Bu yasa sadece şirketleri değil aynı zamanda hizmet alan kuruluş ve kişileri de ilgilendiriyor. Yeni yasayı değerlendirir misiniz? Sektörün bu hızlı gelişiminde bu yasanın etkisi nasıl hissedilecek?

Bu yasa ile sektör derneklerinin yürüttükleri faaliyetler, kanunla yetkilendirilmiş kamu kuruluşu niteliğinde olan Finansal Kurumlar Birliği tarafından yürütülmeye başlandığı için, sektörün gelişiminin daha da hızlanacağını düşünüyoruz. Tüm sektörü temsil eden FKB sektörün sorunlarını çözerken ve sektörün önünü açacak gelişmelerin hayata geçmesini sağlarken çok daha etkin sonuçlar alacağımıza hiç şüphe yok.

Faktoring şirketlerinin artık sadece şube olarak teşkilatlanabilecek olması sayesinde daha kurumsal yapılarla müşterilerimize hizmet verebiliyoruz. Alınan olumlu sonuçlar nedeniyle sektörde şube ve çalışan sayılarında da artışlar izleniyor. Ayrıca müşteri adetlerimizdeki artış da dikkat çekici nitelikte.

Kanunla birlikte finansal kurum olarak kabul gören faktoring, leasing ve finansman şirketleri ile bankalar arasında bulunan bazı yükümlülük ve uygulama farklarının da ortadan kalkması için uygun bir ortam oluştuğu kanaatindeyiz. FKB’nin çalışmaları ile zaman içerisinde bu farklılıkların giderilerek eş koşullarda hizmet sunabilecek duruma gelmeyi bekliyoruz.

Japon derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Yapı Kredi Faktoring’i ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisine aldı. Söz konusu not, Türkiye’deki faktoring şirketleri arasındaki en yüksek seviyeyi ifade ediyor. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca bu noktada Yapı Kredi Faktoring’i öne çıkaran faktörlerin neler olduğunu düşünüyorsunuz?

Yapı Kredi Faktoring için oldukça gurur verici bir gelişme oldu. Türkiye’nin sektör lideri olarak aldığımız bu yüksek not bir yönden başarımızı teyit ediyor. Bunda faaliyet geçmişimizin, piyasa etkinliğimizin, organizasyon yapımızın, aktif büyüklüğümüz ve bunun kalitesinin, müşteri tabanı ile kurumsal ve risk yönetim uygulamalarımızın son derece etkili olduğunu düşünüyorum.

Kurumsal firmalar, tedarikçiler ve KOBİ’lerin kurumsal bilanço yönetimleri için sunduğumuz çözümler, uluslararası ticarette firmalara garantili satış imkânlarıyla nakit akışlarının düzenlenmesinde sağladığımız destek ve ihracat faktoringi kullanımının Türkiye’de yaygınlaştırılmasına verdiğimiz önem bizi öne çıkaran faktörler oldu. Ayrıca Yapı Kredi gibi güçlü hissedar yapısıyla piyasalara erişim ve iletişim gücümüzün oldukça yüksek olması da etkili oldu.

Piyasa bilinirliği, likidite, fonlama maliyeti, müşteri tabanı ve müşteriye erişim imkânları gibi konularda bir banka iştiraki olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Sektörün üzerinde çıkan karlılık rasyoları ve aktif kalitemizin de çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Koç Topluluğu çatısı altında çoğunlukla İstanbul’da olmak üzere hayatınızın bir bölümünde de Azerbaycan’da görev aldınız. Şu anda ise yine yoğun tempolu bir iş yaşamınız var. Tüm bu deneyimler size ne kattı?

Koç Amerikan ile başlayan Koç Topluluğu’ndaki çalışma hayatımda 28 yılı tamamlamak üzereyim ve bundan dolayı çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Bu süreçte 9 ana fonksiyonda farklı kademelerde görev aldım. Bu fonksiyonların bazıları genel müdürlükte, bazıları ise sahada oldu. Farklı fonksiyonlarda deneyim sahibi olmak, daha hızlı gelişimin önünü açıyor.

Bir işin her şeyini bilmek uzmanlaşma açısından çok önemli. Ancak sektörünüz ile ilgili diğer fonksiyonlarda da bilgi sahibi olmak, hatta o fonksiyonların tüm gereklerini karşılayabilecek ölçüde bilgi ve deneyime sahip olmak kariyer gelişiminde de çok önemli ve hızlandırıcı bir unsur. Bu deneyimlere sahip olurken İnsan Kaynakları kademeniz de yükseliyor. Yani pozisyonunuz arttıkça daha teknik yetkinliklerden daha çok yönetsel yetkinlikler ön plana çıkmaya başlıyor.

Farklı deneyimlerin kariyer gelişimindeki en önemli katkılarından biri de yönetsel yetkinliklerinizin daha fazla gelişmesine olanak vermesi. Çalışma sürenizin tamamını aynı masada geçirdiğiniz taktirde, daha çok o masa ile ilgili teknik yetkinliklerin gelişmesi çok doğal. Ancak aynı çalışma süresini makul sürelerle farklı masalarda geçirirseniz, farklı konularda karar alabilme, sorgulayabilme, kontrol edebilme, strateji ve planlama yapabilme yeteneğiniz de gelişir.

Ben de yaşadığım bu farklı deneyimlerin bana hem teknik hem de yönetsel yetkinliklerimin gelişimi ve bunların performansa dönüşmesi anlamında çok katkısı olduğuna inanıyorum. Çalışma arkadaşlarıma gerektiğinde iş tecrübelerini farklı fonksiyonlarda deneyim ile çeşitlendirmelerini, bu şekilde tek bir fonksiyonda tecrübe yerine, farklı fonksiyonlarda deneyim kazanmalarını öneriyorum.

PROF. DR. DENİZ GÖKÇE’NİN GÖZÜNDEN DÜNYA DENKLEMİ

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Akşam Gazetesi Köşe Yazarı Prof. Dr. Deniz Gökçe’nin vizyonu ile futbol, siyaset ve ekonomi denklemi çözülüyor. Gökçe, futbolun az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler için ifade ettiği anlamı, Borsa İstanbul’un gelişen vizyonunu, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in siyasi tarzını değerlendiriyor.

FUTBOL

FUTBOL BAŞARISININ ALTINDA EKONOMİK GÜÇ YATIYOR

Futbol %50 yapılan yatırıma, beceriye, eğitime bağlıyken geri kalan %50’de de şans faktörüne bağlı. Mesela Alman Milli Takımı’nın dünya kupasını almasının altında dev bir ekonomi yatıyor. Öte yandan Arjantin de Almanya ile final oynadı ve ikinci oldu. Arjantin’in iflas etmesi çok yakın. Enflasyonları %50-60 civarında ve borçlarını ödeyemiyorlar. Eğer Arjantin biraz şanslı olsaydı kupayı kaldırabilirdi. Diğer yandan futbola ciddi yatırım yapan Almanlar %50 tesadüfün de kendilerinin tarafında olmasıyla kupayı kaldıran taraf oldu. Öte yandan Almanlar şans faktörünün yanı sıra çok ciddi yatırımlar da yaptılar. 2000 yılında netice almadıklarını görünce her sene 100 milyon dolar altyapıya yatırım yaptılar ve binlerce antrenör yetiştirdiler. Böylece Almanlar yaklaşık 28 bin UEFA, FIFA lisanslı antrenöre sahip oldu. Buradan anlıyoruz ki gelişmiş ülkelerde futbola daha farklı bir gözle bakılıyor ve daha kurumsal bir yapı hâkim. Yani futbolun az gelişmiş ülkelerinde kurumsallaşmayan bir yapısı varken Almanya’da, Hollanda’da ya da Fransa’da tablo daha başka.

TÜRKİYE

ÜLKE OLARAK YANLIŞ BİR ALGI OLUŞTURUYORUZ

Türkiye 2013 yılında %4 civarında büyümeyi planlıyor. Ancak Mayıs 2013’te FED politikasını değiştireceğini ilan etti. Dünya ise bu politikanın sonucunun aniden olacağını sandı. Türkiye’de Mayıs ayı sonlarından Aralık ayı ortalarına kadar Türk parası yüzde 10-11 civarında değer kaybetti. Çünkü para Türkiye’den kaçar diye düşünülüyordu. Bu süreçte Türkiye’nin kendi içindeki siyasi durumun da etkisi ile yüzde 30 devalüasyon oldu. Enflasyon yükseliyor, bunun önünü kesmek için faiz de yükseltiliyor. Bu manzara olunca Ocak sonundan itibaren Türkiye çok kötü değerlendirilmeye başlandı ve bu dönemde Türkiye’den çok para çıkışı olur sanıldı. Halbuki 2014 yılı başından şimdiye kadar Türkiye’den çıkan para 1-2 milyar dolar sadece. Çünkü çıkan paraların çoğu burayı karlı bulduğu için geri geldi. Ama kendi halkımız en ufak bir politik ya da ekonomik sorunda hemen dövize yükleniyor. Tasarruf oranımız da yüzde 20’den yüzde 12.5’a düştü. Tasarruf etmeyince ve başkasının finansmanına yüklü bir şekilde bağlı olunca kırılgan beşli gibi değerlendirmelere maruz kalırsınız. Yani kendi içimizde gerçekçi ekonomik yaklaşımlarda bulunamadığımız için yabancılar da bize o şekilde davranıyor ve gerçekçi bir değerlendirmede bu nedenle bulunamıyorlar.

DÜNYA EKONOMİSİ

VENEZÜELLA BİR İKTİSATÇI OLARAK İLGİMİ ÇEKİYOR

Türkiye’de Venezüella’yı en çok takip eden kişi benim. Venezüella senede 100 milyar dolar petrol satıyor. Böyle bir ülkenin döviz problemi olabilir mi? Ama var. Döviz kurlarına baktığımızda 1 dolar 6.35 bolivar. Karaborsa kurda ise bu rakam 50-90 bolivar arasında oynuyor. Petrol gibi bir kaynağı olan Venezüella şu an Çin’den 4 milyar dolar borç istiyor. Bunun karşılığında ise petrolle ilişkili şirketlerine Çin’i ortak yapmak istiyor. Örneğin bir yerde 4,5 milyon nüfusa sahip Norveç gerçeği var. Norveç, petrol sayesinde onlarca milyar dolar tasarruf yapıyor ve bütün vatandaşları mutlu. Öte yandan 30 milyona yakın nüfuslu Venezüella’da Norveç’in üç misli petrol var ama vatandaşı çok kötü koşullarda. Bu da bir iktisatçı olarak beni çok ilgilendiriyor ve “Peki petrol zenginliğine rağmen Venezüella neyi başaramıyor?” sorusunu sorduruyor.

BORSA

BORSA İSTANBUL’UN BÜYÜMESİ ÖNEMLİ

Türkiye’de anonim şirket kavramını yerleştirmekle uzun süre uğraştık. Şirketler anonim şirket haline gelecek ve azınlık hakları korunacak, hisseler borsada alınıp satılacak gibi konular üzerinde çok durduk. Piyasanın büyümesi için de bu süreçte borsa ihtiyaç oldu ve borsa 1986’da çalışmaya başladı. Türkiye’de şirketlerin halka açılma süreçleri ise son 10 yılda gerçekleşti. Dolayısıyla Borsa İstanbul ve NASDAQ’ın bir ortaklığa imza atması elbette olumludur ama şu anda borsa henüz zirvesine çıkmış değil. Borsayı bugünlere getirene kadar 50 yıl geçti. Ayrıca borsanın ayağının yere basması ve uluslararası itibar görmesi de son on yıllık bir durum. Son olarak diyebilirim ki Borsa İstanbul oldukça olgunlaşmış vaziyette ama çok da zorlu dönemlerden geçti. Özellikle küçük şirketlerin sermaye bulabilmeleri için borsanın Türkiye’de çok gelişmesi gerekiyor.

ALMANYA

ALMANYA’NIN TÜRKİYE’DEN TEKRAR İŞÇİ İSTEMESİNİ BEKLİYORUM

Angela Merkel enteresan, çok tutucu ve dominant bir insan. Almanların ekonomiye bakış tarzı ile Avrupa genelindeki bakış tarzı çok farklı. Almanların en büyük korkusu enflasyon. Çünkü Almanlar iki dünya savaşında yüzde yüz binlik yani milyonluk enflasyon yaşadılar. Şu anda ise Almanya’nın enflasyon korkusunu bir kenara atması ve Alman devletinin devreye girmesi gerekiyor. Devlet bu gibi durumlarda ne yapar? Biraz bütçe harcaması yapar yani borçlanır ama ekonomi canlanır. Kısacası devlet Keynesyen bir yaklaşımda bulunur. Ancak Merkel’in sorunu Keynesyen bakamıyor olmasının altında yatıyor. Ayrıca Almanlar artık Merkel’in düşündüğü gibi de değiller. Çok az sayıda Alman evleniyor ve çocuk yapıyor. Almanya’da çalışacak insan ihtiyacı yeniden ortaya çıkacak. Bu konuda sadece Polonya onları besleyemez. Sonunda Türkiye’ye gelip yeniden işçi isteyecekler.

NESİLDEN NESİLE ÇALIŞMAK BU FABRİKADA BİR GELENEK

Tat Gıda Tatkavaklı Fabrikası’nda 1969 yılından bu yana üç kuşaktır çalışan Barut Ailesi, fabrikanın kuruluşundan itibaren bu işletmenin bir parçası. İşletmeye bağlılıkla dededen toruna geçen bu çalışma anlayışı fabrikanın gelişiminin de bir hikâyesi aynı zamanda…

Sene 1968… Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi Tatkavaklı Beldesinde o yöredeki pek çok insanın hayatını değiştirecek bir fabrika yatırımı hayata geçirildi. Tat Gıda Tatkavaklı Fabrikası kuruluşundan itibaren bölgenin çehresini değiştirdi ve o döneme kadar tarım-hayvancılıkla geçinen bölge halkına farklı bir gelir kapısı araladı. Pek çok aileye iş olanağı da sağlayan bu fabrikada, uzun yıllardır yaptığı çobanlık mesleğini bırakarak çalışmaya başlayan Şerafettin Barut’la üç neslin hikâyesi başladı. Emekli olduğu yıla kadar 25 yıl boyunca fabrikaya hizmet veren Barut’un sadece kendisi değil oğlu ve torunu da bu fabrikanın birer çalışanı oldu. Dede Şerafettin Barut, oğlu Selahattin Barut 18 yaşına girdiğinde onun da fabrikada çalışmasına öncülük etti. Ardından da torunu Hilmi Barut fabrikada çalışmaya başladı. “Burası nasıl bir aile fabrikası ise biz de bir aile olarak buraya hizmet ettik” diyen Şerafettin Barut hem kendisi hem de aile üyelerinin bu fabrikada çalışmasından oldukça memnun…

BU FABRİKA VE MAKİNALAR BİZİM EKMEK TEKNEMİZ”

Fabrika çalışanı olarak hayatını kazanan Barut Ailesi pek çok aile gibi aynı zamanda tarımla da uğraşıyor. Ektikleri domatesi kendi işleyen aile, çalıştıkları kuruma ayrı bir sadakatle de bağlı… Tatkavaklı Fabrikası’nda 30 yıl çalıştığını ve görevi süresince çalışma koşullarından çok memnun olduklarını ifade eden Selahattin Barut, Tat Gıda’yla ilgili duygularını şu sözlerle ifade ediyor: “Ekmek yediğim yere ihanet edemeyeceğim için 30 seneden beri Tat Gıda’da çalışıyorum, başka bir yerde çalışmak aklıma bile gelmedi.” Tat Gıda’nın kendilerini sahiplenerek iş verdiğini ve hayatta olduğu süre boyunca Tat Gıda’nın her çağrısı üzerine fabrikanın yanında olacağını belirten Barut, kendi çocuğunun da hayatı boyunca bu firmanın bir parçası olmasını dileğini ifade ediyor.

Aynı zamanda işini zevkle yapan Selahattin Barut, iş yaparken ‘ekmek teknemiz’ olarak tanımladığı makinelerle konuşuyor. Hatta genç çalışanların buna şaşırdığını belirten Barut, “Bana neden makinelerle konuştuğumu soruyorlar. Ben makinalarla konuşmazsam arkadaşım olduklarını bilemezler ki” diyor.Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


2-2-2-zhvillimi-i.html

2-2-3--budweis---stand-02.html

2-2-3--formi-i-sposobi.html

2-2-3--kmrsutek-shikzati.html

2-2-3--metodologa-parasos.html