1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20

~~~~~~~~~~ - ~~~~~~~~~~ Qarabağın Tutusu ~~~~~~~~~~

səhifə20/20
tarix06.02.2018
ölçüsü2.8 Kb.

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


80 
 

GERMAN 


 TƏNHA GÖZƏL 


 
Sakit bir otaqda tənha bir gözəl,  
Sığınıb Allahın səxavətinə.  
Əl açıb, Tanrıya dua eyləyir, 
Yol gedir beləcə səadətinə.  
 
O gedir səbirlə, amma yol bitmir,  
Bu hicran, bu həsrət, qəm, kədər itmir,  
Yolundan sapmağa cəsarət etmir,  
Ümidlə boylanır məhəbbətinə.  
 
Gözləri dənizdir, saçı şəlalə,  
Dodağı püstədir, yanağı lalə,  
Göz yaşı sübh çağı gül üstə yalə,  
Təbiət heyrandır lətafətinə.  
 
Sənin ürəyini ilahi bilər,  
Səbrin böyük olsa taleyin gülər,  
Bir gün mükafatın göylərədən gələr,  
Tanrı əhsən deyər dəyanətinə.  
 
Sakit bir otaqda tənha bir gözəl,  
Sığınıb Allahın səxavətinə,  
Əl açıb, Tanrıya dua eyləyir, 
Yol gedir beləcə səadətinə.  

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


81 
 

GÜLARƏ MUNİS 


ƏSGƏR PALTARI 


 
 Mat qaldım fələyin belə oynuna, 
 İstədim sarılım qəfil boynuna,  
Yaxın gəl sığınım sənin qoynuna, 
 Əsgər paltarında görəndə səni. 
 Durum ağac olum yolunun üstə,  
Dönüm turac olum kolunun üstə,  
Az qaldı sərilim qolunun üstə,  
Əsgər paltarında görəndə səni.  
 
İsitdi qəlbimi odlu nəfəsin,  
Dinəndə titrədi hüznlü səsin,  
Duydum ki, sonsuzdur eşqin, 
 həvəsin, Əsgər paltarında görəndə səni. 
 Sinəndə döyünən ürəyin olum,  
Palıd tək dayanım, köməyin olum, 
 Silahı tutanda biləyin olum,  
Əsgər paltarında görəndə səni.  
 
Munisin ürəyi çıraq olaydı,  
Qolları qoluna dayaq olaydı,  
O yatan qeyrətlər oyaq olaydı,  
Əsgər paltarında görəndə səni!  
 
 

 


 ~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


82 
 

GÜLARƏ MUNİS


 


Qarabağ uğrunda döyüşlərdə, əsgər qardaşlarına qardaşlıq 


edən Rüxsarə xanıma. 


 
Əllərini ver mənə.. 
Uzat, mənə əllərini, uzat! 
Uzat əllərini əsgər qardaşım... 
Tuta bilim soyuq zərif əllərindən 
Əllərini ver mənə... 
Danış nəfəsimlə isitdiyim 
Əllərini ver mənə... 
Əllərini ver mənə isidim 
Ürəyimin həsrət oduyla. 
Toxundurum üzümə, 
Sürtüm gözlərimə, 
Basım bağrıma soyumuş 
Cansız əllərini. 
Mənim əsgər qardaşım. 
Ver mənə əllərini, 
Dartım qoparım səni 
Əcəlin əlindən, 
Alım səni əzrailin əlindən. 
Ver mənə əllərini, 
Əsgər qardaşım. 
Ver mənə, silah tutmaqdan 
Yorulmayan əllərini. 
Ver mənə əllərini... 
Kövrələndə saçlarıma  
Sığal çəkən əllərini. 
Uzat mənə əllərini, 
Çəkim çıxarım səni 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


83 
 
Qaranlıq məzardan! 
Çıxarım!!! 
Əllərini ver mənə 
Əsgər qardaşım! 
Əllərini ver mənə 
Məslək qardaşım 
Əllərini verə biləydin mənə. 
Əllərim tək qalıb...tək! 
Yetim qalan əllərim 
İndi də bir birinə daraqlanır. 
Tək qalıb əllərim, tək! 

 


 

 


 ~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


84 
 

NAZİLƏ KƏRİMOVA 


 


Qarabağ döyüşlərində tibb bacısı kimi işləmiş  


Ruxsarə Cumayevaya həsr etdiyim şeir 


 
Müharibə çox yaralar açıbdı, 
Belindəki qəlpə yeri ağrıdır, 
Ümüdlüsən bilirəm ki, Allaha 
Tanrım özü kömək olsun ay Tutu. 
Döyüşlərdə çox dostunu itirdin, 
Səngərlərdə çoxlarına can dedin, 
Arazlara, Namiqlərə qan verdin 
İndi sənin yoxlayanın yox bacı. 
Tanrım özü möcüzələr yaradır, 
Yeriyərsən, ayaq üstə durarsan, 
Ümidini üzmə görək ay Tutu 
Tanrım sənə kömək olsun can Tutu. 
 

Şeir “Qanun Naminə” qəzetində çapa buraxılıb 


 


 ~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


85 
 

GÜLNAR SƏMA 


Tomrislər, Həcərlər ilə 
Fəxr edir Azərbaycanım 
Heç onlardan geri qalmaz  
Şərəfdə Rüxsarə xanım 
 
Döyüşdən keçən həyatın, 
Səadətlə qarşılaşa. 
Vətən sizinlə fəxr edir , 
Vətənində xoşbəxt yaşa. 
 
Ciyarparə Rəqsanənin, 
Qürur verən çırağısan 
Əsl ana ürəyinlə 
Ən yenilməz dayağısan 
 
Cəsarətin rəmzi kimi, 
Çöküb yaddaşlarda qaldın. 
Ön cəbhəyə sahib çıxıb, 
Səmalara örnək oldun! 
 
 
 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


86 
 

 RÜXSARƏ CUMAYEVA HAQQINDA YAZI DƏRC 


ETMİŞ DÖVRÜ MƏTBUAT VƏ KİTABLAR 


 


German. Sən mənim əbədi məhəbbətimsən. Bakı. MBM, 
2012, 392 səh. 
German.  Qeyb  olmuş  şəhərin  oyaq  yaddaşı.  IV  cild. 
Ağdam bizdən yaman küsüb. Bakı, MBM, 2014. 264 səh.  
Gulara  Munis.  Bənövşə  yağışı.  Şeirlər  kitabı.  B.  Nurlan. 
2004-1 
Roza  Əliqızı.  Vətən  üçün  doğulanlar.  Bakı,  Turan  evi 
nəşriyyatı, 2011. 168 səh.  
Müstəqil  Respublika.  İctimai-siyasi  hüquq  qəzeti,  22 
yanvar, 2011. №01 (118).  
Zaman qəzeti 2-4 oktyabr 2010  
Mubariz  qadın.  Beynəlxalq  ictimai-siyasi,  əbədi-bədii 
qəzet. 26 yanvar 2007 №01 (09) 
Mubariz  qadın.  Beynəlxalq  ictimai-siyası,  əbədi-bədii 
qəzet. 8 mart 2007 №02 (10) 
PARİTET  (İctimai-siyasi  qəzet)  №128  (1710)  3-5 
dekabr 2011-ci il.  
Zaman Azərbaycan qəzeti 2-4 oktyabr 2010-ci il  
 Hərbi And qəzeti № 19 (427) 12 may 2012-ci il 
Mübariz  Qadın  (Beynəlxalq  İctiami-siyası,  Ədədi-Bədii 
qəzet) №01 26 yanvar 2007-ci il 
Ümman  (İctimai-siyası  qəzet)  №  07(32)  15-22  iyun 
2013-cü il 
Təzadlar  (Gündəlik  qəzet)  №  193  (1528)  8  dekabr 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


87 
 
2011-ci il. 
Bizim  yol  (Gündəlik  qəzet)№  207(1783)  11  noyabr 
2011-ci il. 
Veteran 2009 16-30 oktyabr. 
Palitra 2011. 25 Fevral 21 (1592). 

 


İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT SİYAHISI: 


 
German.  Qeyb  olmuş  şəhərin  oyaq  yaddaşı.  IV  cild. 
Ağdam bizdən yaman küsüb. Bakı, MBM, 2014. 264 səh.  
Roza  Əliqızı.  Vətən  üçün  doğulanlar.  Bakı,  Turan  evi 
nəşriyyatı, 2011. 168 səh.  
Müstəqil  Respublika.  İctimai-siyasi  hüquq  qəzeti,  22 
yanvar, 2011. №01 (118).  
Hərbi  And.  Hərbi  vətənpərvərlik  qəzeti  12  may  2012 
№19(427). 
Zaman qəzeti 2-4 oktyabr 2010.  
Mübariz  qadın.  Beynəlxalq  ictimai-siyası,  əbədi-bədii 
qəzet. 26 yanvar 2007 №01 (09). 
Mübariz  qadın.  Beynəlxalq  ictimai-siyası,  əbədi-bədii 
qəzet. 8 mart 2007 №02 (10). 
PARİTET  (İctimai-siyasi  qəzet)  №128  (1710)  3-5 
dekabr 2011-ci il.  
Zaman Azərbaycan qəzeti 2-4 oktyabr 2010-cu il. 
 
 
 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


88 
 
 
 
 
 

 ~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


89 
 

 


 


 


 


RÜXSARƏ  


XANIMIN 


ÖMÜR SƏHİFƏLƏRİ  


 


 


 
 
 
 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


90 
 
 
 
1988-ci il Meydan hərakatının aclıq aksiyası 
 
 
1992-ci il Mehmanə döyüşü 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


91 
 
 
Ağdam Mahrızlı  hospitalı 
 
 
1992-ci il Şahbulaq 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


92 
 
 
Şair Meyxoş Abdulla və Mayor Aidə Şirinova ilə birlikdə 
 
 
Gənc Yazarlarla birlikdə 
 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


93 
 
 
1992-ci il Şahbulaq 
 
 1992-ci il 5-ci batalyon, 2-ci rotanın uşaqları 
 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


94 
 
 
Əlil qardaşım Cavad Qasımlı ilə birlikdə 
 
 
1992-ci il 20 Yanvar hadisələrindən sonra 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


95 
 
 
Zaur bəy və professor Xanım Xəlilova ilə birlikdə 
 
 
İstanbul Maltəpə univeristeti xəstəxanasının həkimləri ilə birlikdə 
Can Salakoğlu 

~


 
Məh

~~~~~~~~~~


həmməd Əmin Rə
Yazar jur

~


 


Qarabağın T


 


96 
sulzadənin məzar
Cəmil Unal ilə b
 
rnalist Kabutər Ha

Tutusu 


~~~~~


rını ziyarət etdiyim
birlikdə 
 
aqverdi ilə birlikdə

~~~~~ 


 
miz zaman və 
ə 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


97 
 
 
Qaraca qız filmindəki “Tutu“ ya  bənzədilən şəkil 
 
 
Qızı Qurbanova Rəqsanə ilə birlikdə 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


98 
 
 
Döyüş yoldaşı Mirağa ilə birlikdə 
 
 
Yazar publisist Bakı Dövlət Üniveristetinin müəlliməsi  
İradə Əlili ilə birlikdə 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


99 
 
 
Şair publisist German Hüseynov ilə birlikdə 
 
 
Döyüş yoldaşı Elxan, Ülkər Nazimqızı və İradə Əlili ilə birlikdə 
 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


100 
 
 
Müharibə Veteranı Qadınlarına sosial yardım ictimai birliyinin sədri 
Radə Abbas ilə birlikdə 
 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


101 
 
 
Anıt qəbirində Atatürkü ziyarət edilən zaman 
 
 
1992-ci doyüş yoldaşı ilə birlikdə 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


102 
 
 
Əlil uşaqlarla görüş 
 
 
Xaçstroy kəndində döyüş yoldaşları ilə birlikdə 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


103 
 
 
Tərnöyük kəndində rota uşaqları ilə birlikdə 
 
 
İzmit bələdiyyəsində toplantıdan sonra 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


104 
 
 
Millət vəkili Qənirə xanım Paşayeva ilə birlikdə 
 
 
Yusif Ziya Arpacıkla Şəhidlərimizi ziyarət edilən zaman 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


105 
 
 
Xocalı abidəsini ziyarət edərkən Xeyir Körpüsü qrupunun rəhbəri 
Fəridə Əsədova ilə birlikdə 
 
 
Əməkdar artist gözəl aktrisamız Nailə xanım və əlil xanımlarla 
birlikdə 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


106 
 
 
Alı Mustafayev adına 202 nömrəli tam orta məktəbin  
kollektivi ilə birlikdə 
 
 
Dəyərli xalq artisti Flora xanım Kərimova və AMP-in qadınlar 
şurasının sədri Amina xanım Vəliyeva ilə birlikdə 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


107 
 
 
İstanbul Gözəl Əfəndiyevanın kafesində dəyərli dostlarla birlikdə 
 
 
İctimai kanalda Saleh Bağırov və müğənni Əbdul Xalid ilə birlikdə 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


108 
 
 
Döyüş yoldaşları ilə birlikdə 
 
 
Əlillərlə Hərbiçilərin görüşü 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


109 
 
 
Türkiyə Azərbaycan derneğinin kurucu başkanı  
Sefer Karakoyunlu ilə birlikdə 
 
 
Tər nöyüt kəndinin zabit heyəti. 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


110 
 
 
Gənclərlə görüş 
 
 
Orta məktəbdə vətənpərvərlik mövzusu ilə döyüşçülərin görüşü 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


111 
 
 
Şəhidlər xiyabanında ziyarət zamanı 
 
 
Tədbirdən sonra 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


112 
 
 
Gənclərlə birlikdə konsertdən sonra 
 
 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ziyarəti zamanında 
 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


113 
 
 
Gənc xeyriyyəçilərlə birlikdə 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 ~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


114 
 

M Ü N D Ə R İ C A T 


 
Ön söz.................................................................................................3 
İradə Əlili...................................................................................7 
Mən uşaqlıq illərimi belə xatırlayıram...................................14 
Qarabağın Tutusu.................................................................17 
Rüxsarə xanımın xatirələri.....................................................35 
Rüxsarə Cumayeva haqqında yazılan məqalələr.....................41 
Tutu .........................................................................................42 
Şəhidlərimiz ölməyib, onlar bizim qəlbimizdə hər zaman yaşa-
yacaq .......................................................................................46 
Onun cəsur ürəyi......................................................................52 
Əlil olsa da, vətənin müdafiəsindən qalmadı...........................60
 
Bu  dəhşətli  faciədən  21  il  ötür....................................................66 
Qarabağ müharibəsinin qaraca qızı 17 ildir veteran adı ala 
bilmir.......................................................................................................  70 
Əlil ola-ola döyüşə getdiyimə görə fəxr edirəm......................77 
Tənha  gözəl.............................................................................................80 
Əsgər  paltarı..........................................................................................81 
Rüxsarə  xanıma....................................................................................82 
Rüxsarə xanıma həsr etdiyim şeir.................................................84 
Rüxsarə  Cumayeva  haqqında  yazı  dərc  etmiş  dövrü 
mətbuat  və  kitablar...........................................................................86 
İstifadə olunan ədəbiyyat siyahısı................................................87 
Rüxsarə xanımın ömür səhifələri..................................................89 
 
 

~~~~~~~~~~


 


Qarabağın Tutusu 


~~~~~~~~~~ 


 


115 
 
 

İRADƏ ƏLİLİ

 
 
 
 
 

QARABAĞIN 


TUTUSU 


 
____________________________________________________ 
 
 
 
 
İradə Əlili. “Qarabağın Tutusu”. 
Bakı “MBM”- 2015, 114 səh. 
 

:

Kitab -> 2016
2016 -> SokratöNCƏSİ yunan fəLSƏFƏSİ
2016 -> Uot 328 (479. 24) Квт 66. 61(2)
2016 -> Fuad Məmmədov
2016 -> Microsoft Word metodik vesait
2016 -> []
2016 -> Ağirliq qaldiranlarin həRTƏRƏFLİ
2016 -> Microsoft Word Kosmik geologiyan?n ?saslar?


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


-kitabiyyati-2014-9.html

-klassifikaciyu-i.html

-klinicheskoe-2.html

-klinikali-belgler.html

-kltr--sanat-90-kltr-.html