1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 61

Ενισχύσεις για τον τομέα του καπνού σύμφωνα με το άρθρο 69 – Τροποποίηση της δημοσιονομικής διόρθωσης που προτείνεται για το έτος υποβολής αιτήσεων 2006


Σύμφωνα με το έγγραφο VI/5330/97, η Επιτροπή δεν θα δεχθεί να χρηματοδοτήσει δαπάνες, εάν, με βάση τα πορίσματά της, έχει σοβαρές και εύλογες αμφιβολίες όσον αφορά το κατά πόσο το υποκείμενο μέτρο εκτελέστηκε σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες. Κατόπιν της διαδικασίας συμβιβασμού και της περαιτέρω αξιολόγησης των γεγονότων της έρευνας, η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης δεν θεωρεί ότι δικαιολογείται η δημοσιονομική διόρθωση που προτείνεται για λόγους μη επιλεξιμότητας της δαπάνης. Ωστόσο, αυτό δεν θίγει την εφαρμογή της δημοσιονομικής διόρθωσης λόγω των αδυναμιών σε βασικούς/επικουρικούς ελέγχους.

Όταν, σύμφωνα με το έγγραφο VI/5330/97, διαπιστώνονται αρκετές ελλείψεις στο ίδιο σύστημα, τα κατ’ αποκοπή ποσά της διόρθωσης δεν είναι σωρευτικά, ενώ η πιο σοβαρή έλλειψη θεωρείται ως ένδειξη του κινδύνου που παρουσιάζει το σύστημα ελέγχου στο σύνολό του. Συνεπώς, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2007, όταν εντοπίζεται μία ή περισσότερες αδυναμίες στους βασικούς ελέγχους και τους επικουρικούς ελέγχους, ο κίνδυνος που παρουσιάζουν οι τελευταίοι για το Ταμείο αντισταθμίζεται από μια δημοσιονομική διόρθωση που αντιστοιχεί σε (μία ή περισσότερες) ελλείψεις των βασικών ελέγχων.Πίνακας επισκόπησης της τελικής δημοσιονομικής διόρθωσης:
Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Ενισχύσεις για τα αιγοπρόβατα σύμφωνα με το άρθρο 69 - διατηρούνται - Directorate-general for agriculture and rural development

səhifə10/61
tarix26.10.2017
ölçüsü3.18 Mb.

Ενισχύσεις για τα αιγοπρόβατα σύμφωνα με το άρθρο 69 - διατηρούνται


Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνει υπόψη τα νέα πρόσθετα στοιχεία που προσκόμισαν οι ελληνικές αρχές κατά τη διαδικασία συμβιβασμού.

Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης είναι της γνώμης ότι η αδυναμία που περιγράφεται στο σημείο 1.3.3 παράγραφος 2 της επιστολής κοινοποίησης διόρθωσης: «Ποιότητα των επιτόπιων ελέγχων» έχει επιλυθεί όσον αφορά το έτος υποβολής αιτήσεων 2007.

Ωστόσο, λόγω των εναπομεινασών αδυναμιών σε βασικούς και επικουρικούς ελέγχους, αυτό δεν θα έχει επίπτωση στο προτεινόμενο ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης.

Όταν, σύμφωνα με το έγγραφο VI/5330/97, διαπιστώνονται αρκετές ελλείψεις στο ίδιο σύστημα, τα κατ’ αποκοπή ποσά της διόρθωσης δεν είναι σωρευτικά, ενώ η πιο σοβαρή έλλειψη θεωρείται ως ένδειξη του κινδύνου που παρουσιάζει το σύστημα ελέγχου στο σύνολό του. Συνεπώς, όταν εντοπίζεται μία ή περισσότερες αδυναμίες στους βασικούς ελέγχους και τους επικουρικούς ελέγχους, ο κίνδυνος που παρουσιάζουν οι τελευταίοι για το Ταμείο αντισταθμίζεται από μια δημοσιονομική διόρθωση που αντιστοιχεί σε (μία ή περισσότερες) ελλείψεις των βασικών ελέγχων. Συνεπώς, διατηρείται η δημοσιονομική διόρθωση που προτάθηκε αρχικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης προτείνει τη δημοσιονομική διόρθωση όσον αφορά τις εναπομείνασες αδυναμίες στους βασικούς/επικουρικούς ελέγχους:

 • Προσδιορίζονται οι ακόλουθες αδυναμίες στους βασικούς ελέγχους:

 • Καθυστέρηση όσον αφορά την οριστικοποίηση και τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας για το 2006 και το 2007

 • Αδυναμίες όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους:

 • τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την περίοδο υποχρεωτικής κατοχής δεν ελέγχθηκαν το 2006 και το 2007

 • δεν διαπιστώθηκε συμφωνία του αριθμού των ζώων κατά τους επιτόπιους ελέγχους το 2006

 • Αδυναμίες επικουρικών ελέγχων:

 • Αδυναμίες στον σχεδιασμό των επιτόπιων ελέγχων το 2006 (συστηματική ανακοίνωση, έλλειψη οδηγιών)

 • Απουσία συγκεκριμένων κριτηρίων για το άρθρο 69 στην ανάλυση κινδύνων το 2006 και το 2007

 • Έλλειψη ελέγχων ποιότητας (επιτήρησης) το 2006 και το 2007

 • Ανεπαρκής ανάλυση κινδύνου το 2006

 • Αδυναμίες όσον αφορά την ποιότητα των επιτόπιων ελέγχων στις εκμεταλλεύσεις το 2006

Οργανισμός πληρωμώνΘέση προϋπολογισμούΤύπος διόρθωσηςΝόμισμαΔιορθωμένο ποσόΟικονομικό έτος 2007GR01

050302360000015

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

-597.904,33

Οικονομικό έτος 2008GR01

050302360000015

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

+340,20

GR01

050302360000025

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

-551.372,32

Οικονομικό έτος 2009GR01

050302360000015

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

+1.933,24

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

-1.147.003,21Οργανισμός πληρωμώνΘέση προϋπολογισμούΤύπος διόρθωσηςΝόμισμαΔιορθωμένο ποσόΟικονομικό έτος 2007GR01

050302360000018

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

-358.518,51

Οικονομικό έτος 2008GR01

050302360000018

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

+12,58

GR01

050302360000028

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

-339.319,37

Οικονομικό έτος 2009GR01

050302360000018

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

-1.066,26

GR01

050302360000028

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

- 10.743,31

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

-709.634,87Οργανισμός πληρωμώνΘέση προϋπολογισμούΔιορθωμένο ποσό (σε ευρώ)Οικονομικό έτος 2007GR01

050302360000014

-1.665.075,06

GR01

050302360000015

-597.904,33

GR01

050302360000018

-358.518,51

Σύνολο σε ευρώ-2.621.497,90Οικονομικό έτος 2008GR01

050302360000014

-16.045,39

GR01

050302360000015

+340,20

GR01

050302360000018

+12,58

GR01

050302360000024

-125.128,34

GR01

050302360000025

-551.372,32

GR01

050302360000028

-339.319,37

Σύνολο σε ευρώ-1.031.512,64Οικονομικό έτος 2009GR01

050302360000014

+64,83

GR01

050302360000015

+1.933,24

GR01

050302360000018

-1.066,26

GR01

050302360000024

-23.367,16

GR01

050302360000028

-10.743,31

Σύνολο σε ευρώ-33.178,66ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ-3.686.189,20


?


--in-modum---iacere-intra.html

--index-sections-91-100-5.html

--inimica---iacere-intra.html

--intentio-oculorum--.html

--islomiyat-tarixidir-2.html